REGULAMIN
KONTAKT

Zapoznałem się oraz akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie
Darmowa dostawa na futura.pl
Wydruki wielkoformatowe, Certyfikat Epson Digigraphie

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez CENTRUM DRUKU FUTURA A. Radecki z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Legionowej 28 lok. 008.

  • 1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością CENTRUM DRUKU FUTURA – m. in. informacje o promocjach, wydarzeniach i nowych produktach, usługach.
  • 2. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne, jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń w CENTRUM DRUKU FUTURA drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  • 3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz na stronie www.futura.pl/newsletter,cd60.html.
  • 4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a.
  • 5. CENTRUM DRUKU FUTURA A. Radecki nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim
  • 6. CENTRUM DRUKU FUTURA A. Radecki ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno – ekonomicznych.
  • 7. Zamówienie newslettera upoważnia do otrzymywania rabatów przypisanych do Karty Stałego Klienta.
E-MAIL:
Zapoznałem się oraz akceptuje postanowienia powyższego regulaminu

Wybierz rodzaj wydruku