REGULAMIN
KONTAKT

Zapoznałem się oraz akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie
2 nowe papiery w dobrej cenie
Wydruki wielkoformatowe, Certyfikat Epson Digigraphie

Polityka prywatności


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem http://www.futura.pl (Polityka Prywatności).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Artur Radecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Druku Futura Artur Radecki, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok.008, tel. 85 6795111, powiat Białystok, woj. PODLASKIE wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 542-010-38-21, zwany dalej Usługodawcą.

3. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Użytkowników przewidzianych w RODO.

 

§ 2. ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH

1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:

a. w celu Rejestracji w Serwisie;
b. w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Serwisie
c. w celu publikacji Treści. - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Użytkownikiem. 
d. w celu Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie zbierane są następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło. 

2. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Użytkownika.

3. Dane osobowe użytkowników zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu: 
a. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Użytkownika,
b. sprzedaży użytkownikom Produktów oraz ich dostawy Użytkownikom i świadczenia Usług Użytkownikom,
c. ewentualnego dochodzenia roszczeń, 
d. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, 
f. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu, 
g. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.

4. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę w celu: 
a. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą,
b. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera. 
c. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.

5. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta z Serwisu, które umożliwiają: 
a. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła, 
b. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Użytkowników, 
c. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu, 
d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

7. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Serwisu.

8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.

9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

10. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

11. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

 

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

 

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uprawnienie do żądania przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@futura.pl pl, zadzwonić pod numer telefonu 85 679 51 11 lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Użytkownika.

2. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: biuro@futura.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”.

3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 

§ 5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: biuro@futura.pl


Wybierz rodzaj wydruku